Disclaimer

Algemeen
DailyOffers.nl verzamelt de gegevens van alle actuele dagaanbiedingen van het internet en toont deze in een handig overzicht. De product- en prijsinformatie op DailyOffers.nl wordt iedere 30 minuten geupdate. DailyOffers.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde prijs- en/of productinformatie.

Garantie, klachten en productinformatie
DailyOffers.nl verkoopt zelf geen producten, diensten of aanbiedingen. DailyOffers.nl biedt enkel een overzicht van de beschikbare aanbiedingen van het internet. Voor meer informatie m.b.t. de getoonde deals, klachten en/of opmerkingen, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende webwinkel.

Privacy Policy
DailyOffers.nl is een initiatief van Promodeals BV. Promodeals BV respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er draagt er zorg aan dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor website(s) en/of project(en) van Promodeals BV. Nimmer zal Promodeals BV uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies
Bij het bezoeken van een website worden er door uw browser kleine stukjes informatie opgeslagen. Deze stukjes informatie worden cookies genoemd. DailyOffers.nl gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen en het gebruik van DailyOffers.nl voor haar bezoekers in de toekomst te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Content
De content op DailyOffers.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt gedeeltelijk automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. DailyOffers.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie. Fouten en onrechtmatigheden In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met de redactie van DailyOffers. De betreffende informatie wordt op uw verzoek zo snel mogelijk gecorrigeerd danwel direct verwijderd.

Kopiëren verboden
De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals BV. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft
Het is ten strengste verboden de content van DailyOffers.nl te kopiëren danwel te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken
Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals BV mag de content van DailyOffers.nl nimmer worden gebruikt voor publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde contact opnemen met Promodeals BV over bijhorende tarieven en/of mogelijkheden.

Toepasselijke wetgeving
Op DailyOffers.nl is de Nederlandse wetgeving van toepassing.